Natürel (Doğal) Tüp Bebek Uygulaması

Natürel (Doğal) Tüp Bebek Uygulaması Tüp Bebek tedavilerinin maddi yükü nedeniyle standart uygulamaların dışında, daha kolay ve ucuz yöntemler de uygulanmaya çalışılmaktadır . Bunlardan biri de ilaçsız (natürel) tüp bebek uygulamasıdır.

Tüp bebek tedavisindeki temel masraflardan birisi yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar hastadan hastaya değişmekle beraber ortalama olarak 1000 – 2000 TL arasındadır. Yüksek dozda ilaç kullanılmasıyla birden fazla yumurta geliştirilen hastalarda, transfer edilebilecek embriyo sayısı artmaktadır. Bu şekilde çoğul gebelik riskini artırmakla beraber, gebelik oranları da artmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada standart tedavi yöntemi olarak yüksek dozda ilaçlar kullanılmaktadı

Naturel siklus tedavisindeki prensip, kendiliğinden gelişen yumurtanın alınarak mikroenjeksiyon işlemiyle fertilize edilmesidir. Bu şekilde oluşan ‘kaliteli ve tek embriyo’ dünyada kabul gören yeni yaklaşımla uyumlu olarak transfer edilmekte ve daha iyi gebelik oranlarına ulaşılabilmektedir.

Naturel siklusa alınacak olgular, adetinin üçüncü gününde yumurtalık kapasitesi ultrasonografi ve hormon parametreleri ile belirlenir. Gelişen bir follikül (ultrasonografide izlenen ve içinde oosit ihtiva eden yapı) gözlenir ise,13-14mm ye kadar yalnızca ultrasonografik olarak takip edilir. Ultrasonografik follikül takibine adetin 7. gününden itibaren başlanır. İdeal olan yumurta büyüklüğünün 16,5 mm’yi geçmesi LH pikini belirleyerek pikten yaklaşık 24 saat sonra yumurta toplama işlemi (oosit pick-up) yaparak, maturasyonunu tamamlamış oositin elde edilmesidir. İkinci yöntem ise, LH piki olmasını beklemeden follikül büyüklüğü 16,5 mm veya daha fazla ise, HCG denilen çatlatma iğnesi verilerek 33 saat sonra yumurta toplama işlemine gidilmesidir. Naturel tüp bebek yönteminde zamanlamanın önemi 24 saat hizmet vermeyi gerekli kılmaktadır.

Bu aşamadan sonra klasik tüp bebek süreci başlamaktadır. Elde edilen oositin olgunluğunu (maturasyonu) değerlendirildikten sonra mikroenjeksiyon yapılır. 16-18 saat sonra döllenme (fertilizasyon) olup olmadığı belirlenir. Döllenme gerçekleştikten sonra embriyo gelişim takibi yapılarak, gelişen embriyo rahim içine transfer edilir. Transferden 12 gün sonrada kandaki beta HCG değeri ile gebeliğin var olup olmadığı belirlenir.

Yumurtalık kapasitesi azalmış olgularda naturel siklus yöntemi uygulanarak gebelik şansı arttırılabilir. Bütün olarak bakıldığında, bu yöntemle fiziksel stres, duygusal sıkıntı ve finansal maliyet çok azalmaktadır.

Yorum ekle